Blog Vexere - Kênh du lịch và xe khách Việt Nam

Tuyến đường Sài Gòn – Nha Trang dài khoảng 449 km . Trung bình mỗi ngày có khoảng 193 chuyến xe khách chạy tuyến đường này bắt đầu từ 04h00 đến 22h35 bởi 31 nhà xe.

Có thể thấy tuyến đường này thu hút số lượng khách du lịch rất lớn nên thật dễ hiểu khi ta thấy mật độ xe chạy tuyến đường này rất nhiều.

Blog VeXeRe sẽ tổng hợp giờ chạy của các nhà xe tiêu biểu nhất của tuyến đường này nhé.

Tên nhà xe Loại xe Giờ khởi
hành
Phúc An Express Limousine VIP 22 chỗ 22h
Khanh Phong Limousine VIP 22 chỗ 9h30, 11h30, 20h,
21h, 21h30
Cúc Tư Giường nằm VIP 22 chỗ 19h
Trà Lan Viên Giường nằm 42 chỗ
giường limousine VIP
20h, 21h30, 22h
Hùng Tiến – Tuy Hòa Giường nằm 41 chỗ 17h30
Quang Hạnh Giường nằm 38 chỗ 8h, 9h30, 18h, 20h,
21h
Huỳnh Gia Giường nằm 40 chỗ 8h30, 11h30, 20h,
22h0, 22h30,
Phúc An Express Giường nằm 40 chỗ, WC 19h30, 21h
Phương Nam Giường nằm 40 chỗ, WC 8h00, 19h00, 21h,
21h30, 22h, 22h05
Liên Hưng Giường nằm 45 chỗ 07:15, 08:15, 11:00,
12:30, 14:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19: 15
20:10, 20:15, 20:30,
21:30, 22:30
Xe Nhà Giường nằm 40 chỗ
Giường nằm limousine
11:30, 20:15, 21:00,
21:30, 21:55, 22:00
Nam Phương Giường nằm 40 chỗ 20h, 21h, 22h
Hạnh Café Giường nằm 41 chỗ 8h, 20h, 21h, 21h30,
22h
Bình Phương Giường nằm 45 chỗ 18h, 18h01
Hoàng Long Giường nằm 38 chỗ 7h, 8h, 11h,
14h30, 18h30
Việt Nhật Giường nằm 40 chỗ 8h, 20h, 21h
The Sinh Tourist Ghế ngồi 45 chỗ 7h, 20h
Hà Linh Giường nằm 40 chỗ
Giường nằm CABIN
19h15, 20h30, 21h10

Một số hình ảnh nội thất:

Xe limousine đi Nha Trang từ Sài Gòn: Phúc An Express
Xe limousine đi Nha Trang từ Sài Gòn: Quang Hạnh
Xe limousine đi Nha Trang: Cúc Tư
Xe limousine đi Nha Trang: Trà Lan Viên
Xe limousine đi Nha Trang từ Sài Gòn: Việt Nhật

Xem thêm thông tin các hãng xe cùng tuyến đường và đặt vé với giá thấp nhất tại VeXeRe.com

Xe Sài Gòn đi Nha Trang

Xe Nha Trang đi Sài Gòn