Chính sách bảo mật thông tin thanh toán

Blog VeXeRe - Kênh du lịch và xe khách Việt Nam

VeXeRe.com là nền tảng kết nối người dùng và nhà xe. Thông tin hành khách sẽ được chuyển đến nhà xe ngay khi khách hàng đặt vé thành công. Đặt vé qua hệ thống VeXeRe.com, khách hàng có thể yên tâm khi tất cả thông tin đều được chuyển đến nhà xe một cách đầy đủ và chính xác, cam kết 100% có vé cho khách hàng.

Mục đích áp dụng

Bảo mật thông tin thanh toán khi giao dịch trên các sàn thương mại điện tử đang được khách hàng rất quan tâm. Sàn giao dịch thương mại điện tử VeXeRe.com được kết nối với nhiều tối tác Cổng Thanh Toán. Các Đối Tác như: Zalopay, VNPay, MoMo, Airpay,… đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Chính vì vậy, quy trình bảo mật khi thanh toán tại VeXeRe được tuân thủ theo tiêu chuẩn của đối tác thanh toán, tổ chức ngân hàng. 

Quy định cụ thể

Chính sách bảo mật đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của các Đối Tác Cổng Thanh Toán

  • Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer).
  • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.
  • Tiêu chuẩn mã hóa SHA 256 bit.
  • Mật khẩu (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực. Mã hóa 3D của thẻ Visa và MasterCard (được xác nhận bởi Visa và MasterCard về tính bảo mật).
  • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của VEXERE áp dụng với Khách hàng

  • VEXERE cung cấp tiện ích lưu giữ token – chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho VEXERE. VEXERE không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán được cấp phép.
  • Thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của VEXERE. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.
  • Đối với thẻ nội địa: VEXERE chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

VEXERE cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Vexere.com.

VeXeRe.com – Nền tảng kết nối người dùng và nhà xe

Tải ngay App VeXeRe để nhận thông báo các chương trình khuyến mãi trong tháng

Posted Under